Monthly Archives: Kasım 2016

YARINLARIMIZI KURTARMAK İÇİN BUGÜN NE YAPMALIYIZ?

İnsanların yaşayabilmek için üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu eylemlerinden doğan ilişkilerin tümüne ekonomi/iktisat denilmektedir. Bireyden topluma, toplumdan devlete ekonomi, her alanda bir politika gerektirir. Daha açık haliyle çekirdek aileden tutun da mahalleyi, köyü, hatta devleti yönetenler, refah bir

ESKİ TÜRK TOPLUMLARINDA KADIN

Eski Türk toplumunda ilk sosyal birlik olan aile, içtimai bünyenin çekirdeğini oluşturmaktaydı. Türklerin dünyanın dört bir yanına dağılmalarına rağmen varlıklarını korumaları, aile yapısına verdikleri büyük önemden ileri gelmektedir. Hatta buna delil olarak da başka milletlerde rastlanmayan zenginlikte her bir akraba

GÖKTÜRK ALFABESİ’NDEN LATİN ALFABESİ’NE…

Türkler, orta Asya’da günümüze pek çok farklı coğrafyada yaşamış, farklı dinlere inanmış ve birçok milletle bir arada yaşamıştır. Bu durum dolayısıyla her çağda farklı alfabeler kullanmışlar farklı dillerden de etkilenmişlerdir. Tarihte ilk yazılı Türkçe kaynak olarak bilinen Orhun Yazıtları Göktürk

LAİKLİK DİNSİZLİK MİDİR?

Laiklik, basit tanımıyla din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması olarak bilinir.  Fransızcadan Türkçe ‘ye geçmiş olan “laik” sözcüğü, “din adamı olmayan kimse; din adamı dışında kalan halk” anlamına gelen Latince “laicus” sözcüğünden gelmektedir. Kavram olarak laiklik, devletlerin hukukî açıdan hiçbir