Category Archives: Siyaset

27 MAYIS 1960 DARBESİ

İktidar ve muhalefet arasındaki kavga 1960 yılından itibaren artık en yüksek haline ulaşmıştı. CHP Genel Başkanı’nın yurt gezileri engellenmek isteniyor, muhalif yazarlar tutuklanıyor basın sansürleniyordu. CHP’yi ihtilal hazırlığı içerisinde olmakla suçlayan iktidar, Nisan ayında basını ve muhalefeti soruşturmak amacı ile

1954-1960 DÖNEMİ OLAYLARI

2 Mayıs 1954 seçimleri Demokrat Parti iktidarının temsil gücünün zirvesine çıkışını simgelemektedir. Bu seçimler bizzat başbakanın ifadesiyle geçiş döneminden çok daha farklı bir dönemi başlatacaktır. Menderese eski usul muhalefet yapılmasına artık izin vermeyeceklerini ima etmekteydi. Bu sertleşmenin temelinde yatan husus

1950-1954 DÖNEMİ SİYASİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞMELER

  14 Mayıs seçimlerinden hemen sonra 22 Mayıs’ta cumhurbaşkanlığına Demokrat Parti genel başkanı Celal Bayar seçilmiş ve parti başkanlığından istifa ederek tarafsız olacağını beyan etmiştir. Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini Aydın milletvekili Adnan Menderes’e vermiştir. Nitekim 22 Mayıs’ta kurulan yeni hükümetin

1950 SEÇİMLERİ VE TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ

Seçimlerdeki başarısına rağmen CHP içerisinde önceki politikalarda ısrar edenler ile daha ılımlı politikalar uygulanmasını savunan gruplar arasında mücadele bitmemişti ve gelişmeler de aslında ılımlı kanadın lehine idi. Nitekim 7. Kongrede Halk Partisi ideolojisini oluşturan altı ilkeyi yeniden yorumlama gereği hissetmiş,

DEMOKRAT PARTİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ

Türkiye’nin Atatürk’ün vefatından kısa bir süre sonra karşılaştığı ve ikinci cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün inisiyatifi ile girmemeyi başardığı II. Dünya Savaşı yıllarında siyasi, sosyal ve özellikle ekonomik alanda büyük sıkıntılar çekilmiştir. Savaş yıllarında hem cumhurbaşkanı hem de dönemin başbakanları mevcut şartları

YARINLARIMIZI KURTARMAK İÇİN BUGÜN NE YAPMALIYIZ?

İnsanların yaşayabilmek için üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu eylemlerinden doğan ilişkilerin tümüne ekonomi/iktisat denilmektedir. Bireyden topluma, toplumdan devlete ekonomi, her alanda bir politika gerektirir. Daha açık haliyle çekirdek aileden tutun da mahalleyi, köyü, hatta devleti yönetenler, refah bir

ESKİ TÜRK TOPLUMLARINDA KADIN

Eski Türk toplumunda ilk sosyal birlik olan aile, içtimai bünyenin çekirdeğini oluşturmaktaydı. Türklerin dünyanın dört bir yanına dağılmalarına rağmen varlıklarını korumaları, aile yapısına verdikleri büyük önemden ileri gelmektedir. Hatta buna delil olarak da başka milletlerde rastlanmayan zenginlikte her bir akraba

GÖKTÜRK ALFABESİ’NDEN LATİN ALFABESİ’NE…

Türkler, orta Asya’da günümüze pek çok farklı coğrafyada yaşamış, farklı dinlere inanmış ve birçok milletle bir arada yaşamıştır. Bu durum dolayısıyla her çağda farklı alfabeler kullanmışlar farklı dillerden de etkilenmişlerdir. Tarihte ilk yazılı Türkçe kaynak olarak bilinen Orhun Yazıtları Göktürk

LAİKLİK DİNSİZLİK MİDİR?

Laiklik, basit tanımıyla din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması olarak bilinir.  Fransızcadan Türkçe ‘ye geçmiş olan “laik” sözcüğü, “din adamı olmayan kimse; din adamı dışında kalan halk” anlamına gelen Latince “laicus” sözcüğünden gelmektedir. Kavram olarak laiklik, devletlerin hukukî açıdan hiçbir

LOZAN’DAN BİR MADDE İLE MİLLİ ŞUUR

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin şüphesiz en büyük başarılarından birisidir Lozan Antlaşması. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda muazzam öneme sahip bir aşamadır. Ulusumuzun bağımsızlığını başkalarının tayin etmediğinin kendisinin kazandığının en büyük kanıtıdır. Sevr Antlaşması’na şöyle bir göz atmak bile bunu anlamak için yeterlidir.

VAKA-YI HAYRİYE ve 15 TEMMUZ DARBE TEŞEBBÜSÜ

Türk ordusunun kuruluşu bilindiği üzere Büyük Hun İmparatoru Mete Han’ın tahta çıkış tarihi olan M.Ö. 209 yılına dayanmaktadır. Kabul görülen tarih budur. Bu tarihten günümüze kadar Türk ordusu gelişerek ilerlemiş sayısız başarılara imza atmıştır. Basit bir deyişle şu anda yaşadığımız

Biz Milliyiz

Biz Milliyiz ekibi olarak Türkiye Cumhuriyeti tarafından hayata geçirilen projeleri duyurmak, son gelişmeleri paylaşmak ve ülkemiz menfaatleri doğrultusunda haber nitelikli paylaşımlar yapmak adına yayın hayatımızı sürdürmekteyiz. Tarih, Bilim, Teknoloji, Bilişim vb. gibi bir çok alanda deneyimlerimizi ve bilgi birikimimizi siz