Tag Archives: laiklik

LAİKLİK DİNSİZLİK MİDİR?

Laiklik, basit tanımıyla din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması olarak bilinir.  Fransızcadan Türkçe ‘ye geçmiş olan “laik” sözcüğü, “din adamı olmayan kimse; din adamı dışında kalan halk” anlamına gelen Latince “laicus” sözcüğünden gelmektedir. Kavram olarak laiklik, devletlerin hukukî açıdan hiçbir