Tag Archives: latince

GÖKTÜRK ALFABESİ’NDEN LATİN ALFABESİ’NE…

Türkler, orta Asya’da günümüze pek çok farklı coğrafyada yaşamış, farklı dinlere inanmış ve birçok milletle bir arada yaşamıştır. Bu durum dolayısıyla her çağda farklı alfabeler kullanmışlar farklı dillerden de etkilenmişlerdir. Tarihte ilk yazılı Türkçe kaynak olarak bilinen Orhun Yazıtları Göktürk